Analiza barier we wdrażaniu rozwiązań

Ważnym elementem strategii komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań jest analiza pod kątem występowania barier w ich wdrożeniu.

Analiza ta ma na celu identyfikację czynników, które mogłyby utrudniać lub czynić niezasadnym prowadzenie prac R&D, czy też inwestowanie w rozwój danego przedsięwzięcia. Przede wszystkim dotyczy to projektów, które ubiegają się o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych z różnego rodzaju programów wsparcia i funduszy.

Ocena ryzyka występowania przeszkód na drodze komercjalizacji danego rozwiązania wykonana przez rzecznika patentowego jest jednym z kluczowych elementów oceny wniosków o dofinansowanie projektu.

Zespół kancelarii FGGH IP ma bogate doświadczenie w wykonywaniu analizy barier we wdrażaniu.

Wykorzystując nowoczesne narzędzia badawcze (bazy literatury patentowej), trafnie określamy potencjalne ograniczenia (lub wskazujemy na ich brak) na ścieżce do wdrożenia produktu bądź usługi na rynek.

Z naszymi klientami budujemy długotrwałe relacje, dlatego towarzyszymy im na każdym etapie rozwoju projektu. Kiedy wstępna koncepcja przekształca się w prototyp mający TRL na poziomie powyżej 3, oferujemy przeprowadzenie badania czystości patentowej, które uzupełnia wiedzę o wystąpieniu potencjalnego zagrożenia naruszeń.

Cykliczne przeprowadzanie ewaluacji barier we wdrażaniu czy też badanie czystości patentowej projektu w miarę stopnia zaawansowania jego rozwoju jest rekomendowane z uwagi na fakt, iż status ochrony patentowej ulega zmianom.