Badania patentowe

Niezastąpionym narzędziem dla przedsiębiorców i naukowców poszukujących informacji na temat innowacji w danej dziedzinie techniki są badania patentowe. W FGGH IP doskonale zdajemy sobie sprawę z wagi takiego rodzaju usług, dlatego zapewniamy cały wachlarz kompleksowych poszukiwań, które pozwalają lepiej zrozumieć obecny stan technologiczny i prawny w danej branży.

Począwszy od badania stanu techniki, poprzez badania zdolności patentowej w przypadku opracowywania opisów wynalazków i badania pod kątem unieważnienia wybranych praw, po cykliczne monitoringi pozwalające zorientować się w działaniach konkurencji, zaproponujemy optymalną strategię poszukiwań i dobierzemy narzędzia badawcze, po to aby uzyskane rezultaty oraz wnioski przedstawić w raporcie   i w razie potrzeby zarekomendować stosowne działania. Prowadzimy także badania czystości patentowej i analizy FTO, dzięki którym możemy zweryfikować ryzyka związane z naruszeniem cudzych praw wyłącznych na danym terytorium albo ocenić swobody produkcyjne i handlowe.
Ponadto specjalizujemy się w dostarczaniu wysokiej jakości analiz patentowych dla wniosków dotacyjnych, oceniając między innymi bariery we wdrażaniu technologii lub produktu na różnych poziomach gotowości technologicznej TRL.

Oferowane przez nas badania patentowe wspierają decyzje biznesowe poprzez:

  • zidentyfikowanie potencjalnych ograniczeń we wdrażaniu technologii lub produktu na dany rynek;
  • analizę trendów technologicznych, pomocną w znajdowaniu nisz do rozwoju nowych produktów;
  • monitoring działań konkurencji w danej dziedzinie techniki, dający wiedzę o rozwoju branży;
  • inspirację do kreowania własnych innowacyjnych rozwiązań;
  • oszczędność kosztów procedur patentowych: zanim urząd patentowy oceni Twój wynalazek, zrobimy to przed zgłoszeniem, dopasowując zakres – ochrony wynalazku dający szansę na szybsze uzyskanie ochrony.

Badania patentowe to narzędzie biznesowe, które jest w stanie dostarczyć szeregu istotnych informacji i wskazówek dotyczących ochrony własności intelektualnej oraz podejmowania strategicznych decyzji w dziedzinie innowacji. Wiemy jak to robić, dlatego oferujemy wsparcie na wielu poziomach, umożliwiając każdemu klientowi skoncentrowanie się na osiąganiu rynkowego sukcesu.

Dla rozwiązań dotyczących wytworów, które mogą być chronione kumulatywnie poprzez ochronę patentową lub jako wzory użytkowe czy wzory przemysłowe, oferujemy kompleksowe badania obejmujące zarówno poszukiwania w bazach patentowych, jak i w bazach zarejestrowanych wzorów przemysłowych. Dzięki kompleksowemu podejściu do badań nasi klienci uzyskują wszechstronny obraz sytuacji rynkowej i możliwych ryzyk.

Badania patentowe pozwalają z jednej strony planować skuteczne strategie ochrony rozwiązań na różnych płaszczyznach, a z drugiej zaplanować działania mające na celu likwidację barier ograniczających dostęp do rynku, kiedy będziemy w stanie wykazać brak przesłanek zdolności patentowej wynalazku i w konsekwencji doprowadzić do unieważnienia patentu. W FGGH IP działamy profesjonalnie, kompleksowo i zawsze z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa każdego klienta. Zaufaj naszemu doświadczeniu i wiedzy w tym obszarze.