Badania patentowe

 

Badania patentowe stanowią nieocenione narzędzie dla przedsiębiorców i naukowców, którzy poszukują informacji o innowacjach w danej dziedzinie techniki. W kancelarii FGGH IP zdajemy sobie sprawę z istotności takich informacji, dlatego oferujemy Państwu szeroki wachlarz badań patentowych o różnym poziomie zaawansowania analizy danych.

Nasza oferta obejmuje badania patentowe dostosowane do poziomu gotowości technologicznej rozwiązań, na przykład badanie stanu techniki, które pozwala zorientować się co do aktualnego rozwoju danej branży czy badanie zdolności patentowej, pomocne przy ocenie szans na uzyskanie patentu albo pod kątem jego unieważnienia. Prowadzimy również cykliczne monitoringi rynku, które pozwalają śledzić działania konkurencji a klientom umożliwiają głębsze zrozumienie trendów i poziomu rozwoju danego sektora.

Korzystamy z ogólnodostępnych i komercyjnych narzędzi wyszukiwawczych, dzięki którym dobieramy najlepsze z możliwych strategie poszukiwawcze a wyniki przedstawiamy w formie czytelnego raportu. Prowadzimy analizę danych i na ich podstawie rekomendujemy  optymalne działania.

Realizujemy także badania czystości patentowej oraz analizy FTO (Freedom to Operate), co pozwala nam ocenić ryzyka związane z naruszeniem praw wyłącznych na określonym terytorium oraz analizować swobody produkcyjne i handlowe. Specjalizujemy się również w przygotowywaniu wysokiej jakości analiz patentowych dla wniosków dotacyjnych, oceniając między innymi bariery w implementacji technologii lub produktów na różnych poziomach gotowości technologicznej TRL.

Badania patentowe – nieocenione wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych

Badanie patentowe jest kluczowym wsparciem dla decyzji biznesowych, zapewniając:

    • inspirację do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, które mogą uzyskać ochronę patentową
    • analizę trendów danej technologii, która jest nieoceniona przy identyfikacji kierunków rozwoju dla nowych produktów;
    • identyfikację potencjalnych barier we wdrażaniu technologii lub komercjalizacji produktów na wybranych rynkach;
    • monitoring działań konkurencji w określonej dziedzinie techniki, co dostarcza cennych informacji o postępach w branży;

Badania patentowe to więc strategiczne narzędzie biznesowe, dostarczające kluczowych informacji do podejmowania decyzji w kwestiach dotyczących rozwoju firmy, wskazówek dla ochrony innowacji czy, budowania portfolio praw wyłącznych.

W realizacji usługi dostosowujemy narzędzia i strategie poszukiwawcze adekwatne dla danego przedmiotu badania. W przypadku rozwiązań w zakresie wytworów, których cechy techniczne mogą stanowić wynalazki objęte ochroną patentową lub jako wzory użytkowe, zaś cechy estetyczne mogą być chronione jako wzory przemysłowe, kompleksowo analizujemy każdy aspekt takiego rozwiązania korzystając z odpowiednio dobranych baz danych i rejestrów.

Badania patentowe umożliwiają efektywne planowanie strategii ochrony innowacji na różnych poziomach rozwoju projektu, a także opracowywanie działań mających na celu ograniczanie ryzyk związanych z naruszeniem cudzych praw wyłącznych. W przypadku stwierdzenia braku zdolności patentowej wynalazku, którego ochrona patentowa stanowi ograniczenie we wdrożeniu rozwiązania naszego klienta, podejmujemy działania zmierzające do unieważnienia patentu.

W kancelarii FGGH IP działamy z pełnym profesjonalizmem i kompleksowością, zawsze z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa naszym klientom.


FGGH IP
Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
contact@fgghip.com
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.