Badania wzorów przemysłowych

Usługa badania wzorów przemysłowych pozwala na ujawnienie wcześniejszych praw, a tym samym daje odpowiedź na pytanie, czy opracowany wzór jest nowy i dodatkowo oceniana jest przesłanka indywidualnego charakteru wzoru.

W ramach prowadzonego badania wzorów przemysłowych zwracamy uwagę, aby nie wystąpiły przesłanki negatywne, wykluczające rejestrację wzoru, takie jak sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami. Ponadto weryfikujemy, czy nie mamy do czynienia ze wzorem przedstawiającym lub promującym przemoc, dyskryminację ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub wyznanie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.

Celem badania jest zmniejszenie ryzyka zgłoszenia sprzeciwu wobec zgłoszenia wzoru bądź zainicjowania postępowania o unieważnienie zarejestrowanego wzoru przemysłowego. Taka sytuacja może wystąpić, gdy osoba trzecia posiada już zarejestrowany wzór. W ten sposób nasi klienci mogą zaoszczędzić czas i pieniądze, a także uniknąć zarzutu naruszenia praw osób trzecich.

W przypadku wzorów przemysłowych warto dokonać przeszukania wszelkich ujawnionych wzorów, zarówno tych niezarejestrowanych, jak i zarejestrowanych, których ochrona wygasła, gdyż mogą one również stanowić zagrożenie dla zgłaszanego wzoru.

Badania należy przeprowadzić z uwzględnieniem konkretnej branży. W badaniu wzoru przemysłowego uwzględnia się każdy wzór, który został ujawniony w dowolnym momencie i miejscu na świecie, jeśli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że został ujawniony w toku zwykłych działań handlowych i jest znany w kręgach specjalistów danego sektora.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu z FGGH IP. Zapewniamy klientom uzyskanie skutecznej ochrony ich wzorów.