Badania znaków towarowych

 

Znak towarowy to wyróżniające oznaczenie w postaci  symbolu, słowa, sloganu,  oryginalnej grafiki lub kombinacji powyższych, który  identyfikuje i odróżnia produkty lub usługi jednego przedsiębiorstwa od oznaczeń stosowanych przez inne firmy.  Jest to kluczowe narzędzie  strategii marketingowej, które pomaga w budowaniu renomy i pozycji  marki na rynku. Znak towarowy daje  przedsiębiorcom prawo wyłącznego  jego używania w sposób zarobkowy lub zawodowy na  wybranym terytorium. Właściciel znaku towarowego może także udzielić innym podmiotom licencji na korzystanie ze znaku towarowego i uzyskiwać z tego tytułu korzyści finansowe. Rejestracja znaku towarowego daje jego właścicielowi prawną ochronę przed naruszeniami, a w przypadku naruszenia prawa, umożliwia ochronę i egzekwowanie swoich praw w postępowaniu sądowym.

Dzięki znakom towarowym firmy mogą budować mocne i trwałe relacje z klientami, które opierają się na zaufaniu i lojalności, a także  wyróżniać swoje produkty i usługi na konkurencyjnym rynku.

Badanie znaku towarowego – dlaczego warto je przeprowadzić?

Korzystając z usługi badania zdolności rejestrowej znaku towarowego, klient uzyskuje kluczowe informacje, które są niezbędne przed wprowadzeniem nowej nazwy produktu lub usługi na rynek. Badanie znaku towarowego pozwala zweryfikować, czy proponowana nazwa posiada zdolność odróżniającą, czy istnieją wcześniejsze,  zarejestrowane lub zgłoszone znaki towarowe, które są identyczne lub podobne, a także czy rejestracja lub rozpoczęcie używania nowego znaku  nie naruszy praw osób trzecich. Pozyskane informacje umożliwiają podjęcie świadomych decyzji dotyczących dalszych prac i inwestycji w działania marketingowe. Dodatkowo, wyniki badania mogą inspirować do kreowania nowych oznaczeń.

Rzecznik patentowy sprawdza w  bazach danych, czy proponowana nazwa jest dostępna do rejestracji, co pozwala na zminimalizowanie ryzyka  odmowy ochrony. Wiele firm, które  nie zdecydowały się na przeprowadzenie badania znaków towarowych, doświadczyło trudności podczas postępowania rejestracyjnego, co wiązało się z dodatkowymi kosztami związanymi z koniecznością  podjęcia obrony  zgłoszonego znaku  lub koniecznością wyboru nowej nazwy.

Przeprowadzenie badania znaków towarowych na wczesnym etapie wyboru oraz rozwoju znaku towarowego jest rekomendowane, aby zminimalizować ryzyko potencjalnych przeszkód w procesie rejestracji. Potrzebę i zasadność przeprowadzenia badania znaków towarowych  potwierdza nasze  wieloletnie doświadczenie. Pozytywne wyniki badania znaku towarowego pozwalają  promować  produkty oznaczone znakiem towarowym bez obaw,  że nazwa  napotka na  przeszkody  prawne.

Jako profesjonalni doradcy, przeprowadzamy badania zdolności odróżniającej znaku towarowego na każdym etapie jego kreacji – od momentu początkowej koncepcji, przez ocenę zdolności odróżniającej, aż po finalny dobór elementów składających się na zgłaszany znak. W FGGH IP dbamy o to, aby nasi klienci mogli bezpiecznie i efektywnie chronić wyniki swojej pracy, korzystając z kompleksowego wsparcia w zakresie badań zdolności rejestrowej znaku towarowego.


FGGH IP
Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
contact@fgghip.com
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.