Badania znaków towarowych

Korzystając z usługi badania zdolności rejestrowej znaku towarowego, zyskujesz możliwość:

  • sprawdzenia, czy proponowana nowa nazwa produktu/usługi ma zdolność odróżniającą;
  • ustalenia, czy zostały zarejestrowane identyczne bądź podobne znaki towarowe z wcześniejszym pierwszeństwem;
  • uchronienia się przed potencjalnym zarzutem naruszenia cudzych praw;
  • uzyskania informacji pozwalających na podjęcie decyzji w sprawie rozpoczęcia prac i inwestowania w działania związane z wprowadzeniem na rynek produktu z nową nazwą.

Ponadto wyniki badania zdolności rejestrowej mogą stanowić inspirację do tworzenia nowych oznaczeń.

Tym samym, badanie zdolności rejestrowej znaku towarowego daje nam odpowiedź na pytanie, czy opracowane oznaczenie, którego chcemy używać w biznesie ma szanse na uzyskanie ochrony.

Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, iż zawsze korzystniej jest przeprowadzić badanie zdolności rejestrowej na samym początku pracy ze znakiem towarowym po to, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożenia w uzyskaniu prawa.

W przypadku pozytywnego wyniku badania możemy przeznaczać środki na działania marketingowe związane z wprowadzeniem produktu na rynek.

Rzecznik patentowy, w oparciu o dostępne dane gromadzone przez urzędy patentowe, dowiaduje się, czy dana nazwa nie została już zarejestrowana bądź też, czy nie występują inne przeszkody na drodze do uzyskania prawa.

Jak ważny jest to etap wiedzą przedsiębiorcy, którzy dokonali zgłoszenia znaku towarowego bez przeprowadzenia badania zdolności rejestrowej, przez co narazili się na wystąpienie przeszkód w jego ochronie i zmuszeni byli do angażowania dodatkowych środków na obronę swojego zgłoszenia w postępowaniu o rejestrację bądź też poszukiwania zupełnie nowej nazwy.

Jako profesjonalni doradcy prowadzimy badania zdolności odróżniającej na każdym etapie pracy z tworzeniem nowej nazwy – począwszy od etapu koncepcyjnego, gdzie oceniamy daną nazwę pod kątem posiadania zdolności odróżniającej w rozumieniu przepisów prawa znaków towarowych, aż po etap finalnego doboru elementów stanowiących zastrzeganą nazwę.

W FGGH IP dbamy o to, żeby nasi klienci bezpiecznie i sprawnie chronili owoce swojej pracy, przeprowadzając badania zdolności rejestrowej znaku towarowego.