Dodatkowe prawo ochronne

Choć dodatkowe prawo ochronne (DPO, SPC – Supplementary Protection Certificate) jest niezależną procedurą, która wymaga dokonania oddzielnego zgłoszenia, sam proces jego udzielenia, a nawet unieważnienia związany jest nierozerwalnie z patentem podstawowym, do którego SPC zostaje udzielone.

SPC to możliwość wydłużenia monopolu patentowego o maksymalnie 5 lat względem ustawowej dwudziestoletniej ochrony patentowej. Z takiego przywileju mogą skorzystać posiadacze patentów udzielonych dla wynalazków farmaceutycznych oraz rozwiązań dotyczących środków ochrony roślin.

Dodatkowo, tylko dla produktów farmaceutycznych przeznaczonych do leczenia populacji pediatrycznej albo chorób rzadkich możliwe jest wydłużenie monopolu korzystania z ochrony patentowej o 6 miesięcy. W przypadku produktów farmaceutycznych największy okres zwrotu z inwestycji poczynionych na badania i rozwój przypada na końcowe lata ochrony patentowej. Wiemy, jak skutecznie ubiegać się o wydłużenie ochrony, począwszy od kompletowania wymaganej dokumentacji poprzez procedurę udzielenia SPC aż po utrzymywanie udzielonego prawa, aby nasi klienci mogli czerpać korzyści z wydłużonej ochrony.

W sytuacji kiedy prawa wyłączne blokują rynek dla alternatywnych produktów farmaceutycznych (często firm generycznych oferujących leki odtwórcze), wiemy jak uzyskać zawieszenie obowiązywania wyłączności, tzw. SPC Manufacturing Waiver, po to by producent generyczny mógł dostarczać leki do krajów nieobjętych SPC.

Służymy pomocą we wszystkich aspektach związanych z ubieganiem się lub zawieszaniem SPC. Ponadto, z uwagi na bogate doświadczenie w zakresie sporów farmaceutycznych, oferujemy pomoc w postępowaniach zmierzających do utrzymania w mocy lub unieważnienia patentu podstawowego, którego status determinuje utrzymanie lub utratę dodatkowego prawa ochronnego. Zaufaj naszemu doświadczeniu w pracy na rzecz branży life science.