Piotr Godlewski

Jestem krajowym i europejskim kwalifikowanym rzecznikiem patentowym z dorobkiem przeszło 120 zgłoszeń patentowych dokonanych przed Europejskim Urzędem Patentowym oraz około 200 zgłoszeń dokonanych w Urzędzie Patentowym RP. Z wykształcenia jestem biotechnologiem, a od 15 lat moją codzienną praktyką jest działanie w szeroko rozumianym obszarze Life Science.
 
Tak w życiu prywatnym, jak i zawodowym kieruję się prostymi zasadami: wiedza, efektywność, rzeczowość, oszczędność czasu, a nade wszystko szacunek wobec drugiej osoby. Te wartości towarzyszą mi w codziennej pracy, gdy wspieram zarówno przedsiębiorców, jak i naukowców w odkrywaniu meandrów prawa własności przemysłowej w obszarze patentów.
 
W czasie mojej kariery zawodowej aktywnie działałem na rzecz największych podmiotów z branży farmaceutycznej i uczestniczyłem  w prowadzonych dla firm z tego sektora postępowaniach spornych i sądowych. Współpraca z małymi i średnimi przedsiębiorcami oraz wieloletnia praktyka w obsłudze instytutów badawczych i uczelni wyższych, a także współdziałanie z zagranicznymi kancelariami wzbogaciło moją wiedzę i umiejętności, co pozwala mi z pełną odpowiedzialnością mierzyć się w mojej pracy z najtrudniejszymi wyzwaniami.

Biorę udział w dokonywaniu polskich, międzynarodowych oraz europejskich zgłoszeń patentowych, prowadzę postępowania sporne i sądowe, dokonuję zgłoszeń dodatkowych praw ochronnych, przygotowuję sprzeciwy przed Europejskim Urzędem Patentowym, przeprowadzam badania patentowe, sporządzam opinie i uczestniczę w budowaniu portfolio patentowego. Dzięki posiadanym uprawnieniom do reprezentacji przed Jednolitym Sądem Patentowym jestem w stanie kompleksowo i skutecznie przeprowadzić klientów przez każdy etap postępowania – od zgłoszenia aż po merytoryczną batalię na sali rozpraw w przypadku unieważnienia bądź naruszenia patentu.
 
Podczas szkoleń, wykładów czy webinariów chętnie dzielę się wiedzą z zakresu własności intelektualnej. Mam wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie. Odkrywanie przed kimś świata patentów sprawia mi ogromną przyjemność, a moich słuchaczy wzbogaca o  specjalistyczną wiedzę, opartą na bogatej praktyce.

Kluczowy dla mnie w codziennej pracy jest komfort każdego klienta i poczucie, że powierza swoje sprawy w bezpieczne, odpowiedzialne i doświadczone ręce.