Alicja Kicińska-Fujawa

Sprawami związanymi z prawem własności intelektualnej zajmuję się od ponad 25 lat. Patrząc z perspektywy czasu, nauczyło mnie to wielopłaszczyznowego podejścia do problematyki IP i łączenia jej z innymi dziedzinami prawa, a także doceniania coraz większej roli, jaką odgrywa zarówno w biznesie, ekonomii, jak i reklamie oraz mediach społecznościowych.

Od szeregu lat mam przyjemność reprezentować klientów w postępowaniach zgłoszeniowych, a także spornych przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej. 

Z moim udziałem klienci z różnych branż, począwszy od branży FMCG poprzez sektor automotive i paliwowy po Life Science, zbudowali oraz wzbogacili portfolio swoich znaków towarowych (ponad 2000 dokonanych zgłoszeń znaków towarowych) czy  wzorów przemysłowych (ponad 200 rejestracji), jak też prowadzili postępowania sporne (ponad 150) oraz skutecznie utrzymali uzyskane prawa wyłączne. 

Doradzam zarówno polskim, jak i zagranicznym podmiotom w jak najlepszym wykorzystaniu i uzyskiwaniu korzyści wynikających z posiadanej ochrony. Występuję na każdym etapie powstawania oraz utrzymywania w mocy praw IP, przeprowadzając badania zdolności rejestrowej, prowadząc postępowania zgłoszeniowe, sporne, opracowując strategie ochrony. Wspieram także klientów w efektywnym zarządzaniu posiadanymi prawami. 

Dzięki międzynarodowym uprawnieniom mogę reprezentować klientów w postępowaniach o unieważnienie bądź naruszenie patentu w sprawach toczących się przed Jednolitym Sądem Patentowym, który rozpoczął swoją działalność dnia 1 czerwca 2023 roku.

Wykonywany zawód wymaga ode mnie ciągłego poszerzania i uzupełniania wiedzy z uwagi na dokonywane zmiany legislacyjne, co motywuje mnie do działania i stałego podnoszenia kwalifikacji. Pasjonuje mnie przekazywanie wiedzy i mówienie o sprawach trudnych w prosty sposób, pamiętając o holistycznym spojrzeniu na omawiane zagadnienie. Chętnie dzielę się zdobytym doświadczeniem i posiadanymi umiejętnościami podczas szkoleń.

Do każdego zadania podchodzę indywidualnie, otwarcie prezentując możliwości oraz zagrożenia, jakie wiążą się z realizacją powierzonego zlecenia. Jednocześnie nie zapominam, iż korzyść i dobro klienta stanowią centralny punkt odniesienia podejmowanych decyzji i działań.