Helena Gajek

Od ponad 15 lat specjalizuję się w zagadnieniach związanych z ochroną prawa własności intelektualnej.  Jako doświadczony prawnik wielokrotnie prowadziłam postępowania w sprawach dotyczących znaków towarowych, patentów i wzorów przemysłowych,  występując przed sądami cywilnymi oraz administracyjnymi.  Wiele razy reprezentowałam klientów  w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, zarówno broniąc praw klientów, jak też zwalczając prawa ich konkurentów rynkowych.
 
Zawsze z  zaangażowaniem i przyjemnością doradzam polskim i zagranicznym przedsiębiorcom, twórcom i instytucjom w  zarządzaniu portfelem praw IP, w tym w zakresie optymalnego wykorzystania posiadanych praw i ochrony przed naruszeniami.  Ważnym aspektem mojej pracy jest dbałość o zachowanie reguł uczciwej konkurencji oraz planowanie strategiczne, zgodnie z potrzebami i interesem klienta.

Skutecznie wspieram klientów  w kompleksowym zarządzaniu portfolio IP, rzetelnie wywiązując się z podjętych zadań. Przygotowuję, m.in. opinie prawne oraz analizy, biorę udział w negocjacjach i mediacjach, sporządzam wszelkiego rodzaju umowy zabezpieczające prawa klientów, doradzam też w zakresie planowania optymalnej komercjalizacji wartości posiadanych przez przedsiębiorcę.

W kontaktach z klientami ważna jest dla mnie  odpowiedzialność, otwartość,  wzajemne zaufanie i zrozumienie potrzeb. Jestem zdania, że dzięki  współpracy i przejrzystej komunikacji, my eksperci, jesteśmy w stanie profesjonalnie wesprzeć klientów w prowadzeniu biznesu. Efektem tych działań jest efektywna  ochrona własności intelektualnej,  prawidłowe jej wykorzystanie w obrocie, zapobieganie naruszeniom na czas, jak również zwalczanie nieuczciwych praktyk innych przedsiębiorców.

Bardzo ważną zasadą w pracy jest  dla mnie indywidualne podejście do klienta, właściwe rozpoznanie jego potrzeb.  Teoria jest wyłącznie tym, co wspiera moją pracę jako prawnika i eksperta, jednak to praktyczne podejście do problemu daje efekt, którego oczekują przedsiębiorcy. Dzięki wieloletniej praktyce wiem doskonale, co dla klienta jest ważne. Stawiam sobie konkretny cel i dążę do jego osiągnięcia. Jestem po to, by klient mógł czuć się bezpiecznie. Działam odpowiedzialnie, profesjonalnie i w najlepiej pojętym interesie klienta.