Komercjalizacja

 

Komercjalizacja to proces, którego celem jest ucieleśnienie pomysłu na produkt bądź usługę w praktyce.

Jest to proces wieloetapowy, angażujący zespół specjalistów z różnych dziedzin, twórców, technologów, kierowników projektów, osób zajmujących się finansami oraz zespół doradców.

Naszą rolą jest wspieranie procesu innowacyjnego od samego początku, gdzie poprzez badania patentowe jesteśmy w stanie zweryfikować  pomysły, dobrać   instrumenty ochrony prawnej, a także przygotować  stosowne umowy służące zabezpieczeniu praw klientów.

Komercjalizacja to maraton, droga od pomysłu do biznesu, która wymaga opracowania spójnej strategii  oraz poszukiwania optymalnych rozwiązań pozwalających  na maksymalizację zwrotu z inwestycji.

Często proces komercjalizacji rozpoczyna się od identyfikacji nisz rynkowych i poszukiwania wśród dokonanych zgłoszeń takich pomysłów, które mogą być komplementarnym uzupełnieniem portfela istniejących usług czy produktów, zwiększając tym samym ich wartość.

Wszechstronne wsparcie procesu komercjalizacji, dzięki któremu twórczy pomysł przekształca się w dochodowy biznes,  to dla nas duża radość i wyzwanie. Mamy świadomość, że wdrażanie innowacyjnych rozwiązań to nie tylko finansowa nagroda za wysiłek i poczynione inwestycje w ich rozwój,  ale również  przyczynianie się do postępu gospodarczego i społecznego.

Zespół kancelarii FGGH IP z ogromną przyjemnością  wesprze każdego przedsiębiorcę i twórcę w procesie komercjalizacji.

 

FGGH IP
Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
contact@fgghip.com
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.