Monitoring znaków towarowych

W FGGH IP doradzamy, jak efektywnie prowadzić monitoring znaków towarowych.

Pomagamy wytypować do monitoringu znaki towarowe ważne dla klienta.

Ustalamy terytorialny i przedmiotowy zakres monitoringu, a następnie przedstawiamy cyklicznie raport o wynikach prowadzonego monitoringu.

W przypadku pojawienia się w raporcie z monitoringu znaku kolizyjnego rekomendujemy podjęcie odpowiednich działań, przykładowo poprzez złożenie sprzeciwu. Następnie wspieramy klientów podczas procedury sprzeciwowej.

Efektywne wykorzystanie znaku towarowego w obrocie – na zasadzie wyłączności – możliwe jest tylko wtedy, gdy uzyskany monopol pozostaje niezachwiany.

Żeby uzyskać taki efekt konieczne jest kontrolowanie pojawiających się nowych zgłoszeń znaków identycznych lub podobnych do znaku klienta, dokonywanych przez osoby trzecie, nierzadko z naruszeniem praw klienta.

W tym celu służymy radą, jak zdefiniować optymalny zakres monitoringu znaków należących do klienta, jak identyfikować zgłoszenia kolidujące z jego prawami i ostatecznie – jak je skutecznie wyeliminować.

Sprawne i szybkie zablokowanie cudzego zgłoszenia umożliwia usunięcie zagrożeń związanych z nieuczciwą praktyką potencjalnego konkurenta. Czas i koszty związane z prowadzeniem monitoringu znaków jest niewspółmierny do czasu i kosztów związanych z późniejszą koniecznością inicjowania postępowań o unieważnienie znaku, który – wskutek braku prowadzenia monitoringu – został zarejestrowany.

Podkreślić należy, że większość urzędów patentowych na świecie nie prowadzi monitoringów wcześniejszych praw, nie informuje uprawnionych o zgłoszeniach nowych, identycznych lub podobnych znakach, co oznacza, że przedsiębiorca sam musi zadbać o swoje prawa.

W razie braku aktywnego działania, mogą pojawiać się w rejestrach niezliczone ilości znaków nawet identycznych do znaku przedsiębiorcy. Jest na to prosty sposób – prowadzenie systematycznego monitoringu i podjęcie skutecznego działania w razie ujawnienia kolidujących oznaczeń.