Monitoring znaków towarowych

 

W kancelarii FGGH IP oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie skutecznego monitorowania znaków towarowych, zapewniając klientom profesjonalną ochronę ich własności intelektualnej.

Nasze działania rozpoczynamy od identyfikacji kluczowych znaków towarowych, które są istotne dla klienta i wymagają stałego monitorowania. Następnie ustalamy zakres geograficzny i przedmiotowy monitoringu, aby skupić się na obszarach i kategoriach produktów najbardziej narażonych na naruszenia. Regularnie dostarczamy klientom raporty z wynikami monitoringu, w których prezentujemy wszelkie nowe zgłoszenia znaków towarowych, identyczne lub podobne do znaków klienta, wskazując na te znaki, które mogą stanowić zagrożenie dla jego praw.

W przypadku wykrycia znaku potencjalnie kolidującego, rekomendujemy klientom podjęcie odpowiednich działań, takich jak złożenie sprzeciwu lub podjęcie innych działań prawnych. Nasz zespół wspiera klientów na każdym etapie procedury, zapewniając im profesjonalne wsparcie i doradztwo prawne.

Jakie mogą być skutki braku monitoringu znaków towarowych?

Brak monitorowania znaków towarowych może prowadzić do szeregu negatywnych konsekwencji dla właściciela znaku i jego biznesu. Jednym z głównych skutków jest  ograniczenie prawa do wyłącznego  korzystania z oznaczenia, wobec pojawienia się znaków podobnych, co może prowadzić do osłabienia znaku towarowego, a nawet do jego degeneracji. . Mimo, że znaki towarowe chronione są na zasadzie “kto pierwszy, ten lepszy” tolerowanie zgłoszeń późniejszych znaków identycznych lub podobnych może istotnie zaburzyć jego funkcję identyfikacyjną.

Tolerowanie nowych, potencjalnie kolizyjnych znaków  może prowadzić do generowania naruszeń praw własności intelektualnej przez inne podmioty, które  (po rejestracji nowych znaków) będą te znaki używać w obrocie dla oznaczania swoich towarów lub usług. Jeśli znak towarowy zostanie wykorzystany przez inny podmiot w sposób wprowadzający w błąd, może to prowadzić do degeneracji  marki, dezinformacji klientów, a w konsekwencji – do osłabienia pozycji firmy na rynku, w tym utraty reputacji znaku, a nawet firmy. Przyzwolenie na rejestrację znaków podobnych lub identycznych może również prowadzić do poważnych strat finansowych po stronie przedsiębiorcy, który utraci swój rynkowy monopol.

Dodatkowo, brak monitorowania znaków towarowych może ograniczyć możliwości rozszerzenia ochrony znaku na nowe obszary geograficzne lub nowe kategorie produktów, lub usług. Właściciel znaku może nie zdawać sobie sprawy z faktu, że znak został zarejestrowany przez inny podmiot w innych krajach lub dla innych produktów, co może uniemożliwić mu rozwój biznesu na nowych rynkach lub w nowych sektorach, z uwagi na nabycie pierwszeństwa do znaku przez innego przedsiębiorcę..

Monitoring znaków towarowych – kancelaria FGGH IP

Prowadzenie skutecznego monitoringu jest kluczowe dla utrzymania niezachwianej ochrony znaku towarowego. Dzięki naszym usługom, klienci mogą szybko reagować na pojawiające się zagrożenia i skutecznie chronić swoje prawa przed nieuczciwymi praktykami konkurencji.

Nasza kancelaria zapewnia klientom profesjonalne i skuteczne wsparcie w zakresie monitorowania znaków towarowych, pozwalając im skoncentrować się na swoich działaniach biznesowych, mając pewność, że ich prawa są należycie chronione.


FGGH IP
Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
contact@fgghip.com
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.