Nieuczciwa konkurencja

 

Posiadanie znaku towarowego, patentu, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego czy praw autorskich daje wiele przywilejów, generuje także sporo zagrożeń związanych z ich nieuprawnionym wykorzystaniem przez nieuczciwych konkurentów.

Mieliśmy okazję prowadzić wiele spraw, w których osoby trzecie podejmowały nieuczciwe działania związane przykładowo z oferowaniem produktów podobnych do tych, które chronione są prawami naszych klientów.

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie rozpoznania nieuczciwego działania, ustalenia, czy dochodzi do naruszenia praw klienta, a jeśli tak – identyfikacji konkretnych praw i wskazania możliwych strategii przeciwdziałania nieuczciwym praktykom konkurentów.

Omawiamy szanse i ryzyka proponowanych działań. Współpracujemy również z kancelariami z całego świata w przypadkach, w których nieuczciwe praktyki wykraczają poza granice Polski.

Wiemy, że do zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji kluczowe znaczenie mają dobrze chronione prawa wyłączne klientów. Choć nawet w przypadku ich posiadania, działania konkurentów potrafią wkraczać w zakres wyłączności chroniony tymi prawami. Nasze doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji pozwala na wykorzystanie całego wachlarza możliwości prawnych, aby skutecznie ukrócić takie nieuczciwe działania.

Prowadzimy postępowania przedprocesowe, jak też stricte procesowe przed sądami w każdej instancji. Uczestniczymy w negocjacjach, mediacjach, a w razie wyczerpania dróg pozasądowych – przygotowujemy klienta do procesu sądowego i prowadzimy w jego imieniu postępowanie.

W przypadku sporów transgranicznych współpracujemy z gronem zaufanych prawników i rzeczników patentowych na całym świecie, zapewniając spójne i kompleksowe wsparcie, aż do wyeliminowania bezprawnej praktyki konkurenta.

W FGGH IP wiemy, jak ważne jest szybkie, skuteczne i optymalne kosztowo działanie w przypadku pojawienia się na rynku nieuczciwego konkurenta. Reprezentujemy podejście: zero tolerancji dla nieuczciwości. Środki i instrumenty działania dobieramy indywidualnie do potrzeb każdego klienta.

 

FGGH IP
Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
contact@fgghip.com
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.