Ochrona dóbr osobistych

 

Dobra osobiste człowieka, w szczególności cześć, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, jak też tajemnica korespondencji, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach.

Z uwagi na wieloletnie doświadczenie w doradzaniu przedsiębiorcom i osobom prywatnym w zakresie ochrony dóbr osobistych wiemy jak istotne jest zadbanie o ochronę tej sfery wyłączności, jak też walka o poszanowanie tych nieodłącznych człowiekowi dóbr.

Wiemy również jak istotne jest sprawne i szybkie eliminowanie wszelkich przypadków naruszenia danego dobra, jak też zapewnienie pokrzywdzonemu w procesie sądowym środków do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, w tym poprzez publikację w prasie sprostowania wypowiedzi, czy zapewnienie odszkodowania za doznaną szkodę.

Doradzamy naszym klientom, jak zadbać o prawidłową eksploatację wizerunku twórcy, artysty, grafika, aktora, muzyka, pisarza, wynalazcy i każdej innej osoby, aby ograniczać ryzyko naruszeń dóbr osobistych. Wiemy jak dużą szkodę potrafi wyrządzić działalność nieuczciwych konkurentów, czy rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji przez osoby prywatne, w szczególności w mediach społecznościowych. Potrafimy przeciwdziałać takim nielegalnym praktykom.

W ramach pomocy świadczonej klientom doradzamy, jak zapewnić należną ochronę twórcom lub nabywcom praw do danego dzieła, z poszanowaniem dóbr osobistych osób zaangażowanych w proces twórczy. Przygotowujemy i negocjujemy umowy regulujące zakres eksploatacji praw do utworu, z uwzględnieniem aspektu poszanowania praw do wizerunku, w szczególności w kontraktach reklamowych, muzycznych, filmowych, oraz zabezpieczeniem praw majątkowych. Wiemy, jak ogromne inwestycje wiążą się z odpowiednim uregulowaniem zasad właściwej komercjalizacji wizerunku danej osoby, w szczególności artystów w ich twórczości artystycznej, jak też reklamowej i sponsoringowej.

W przypadku pojawienia się sporu, działamy z determinacją i zaangażowaniem, dążąc do możliwie szybkiego zaniechania naruszenia, jak też dochodzenia praw twórców, uzyskania odszkodowań lub zwrotu bezpodstawnie uzyskanych przez naruszycieli korzyści.

 

FGGH IP
Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
contact@fgghip.com
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.