Patent jednolity i Jednolity Sąd Patentowy

1 czerwca 2023 roku zaczął obowiązywać patent europejski o jednolitym skutku oraz  rozpoczął działanie Jednolity Sąd Patentowy – nowa międzynarodowa instytucja powołana do orzekania w sprawach sporów patentowych.

Ochrona patentowa w trybie jednolitym  może okazać się bardzo interesującym narzędziem dla tych  podmiotów, których działalność wykracza poza granice Polski.
Aktualnie w systemie UPC uczestniczy 17 państw członkowskich Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Portugalia, Słowenia, Szwecja),  przy czym Polska nie jest częścią nowego systemu. Nie oznacza to jednak, że polskie podmioty (mali i średni przedsiębiorcy, duże koncerny, instytuty czy uczelnie wyższe) nie mogą korzystać z dobrodziejstw tego rozwiązania.

Procedura zgłoszeniowa przed Europejskim Urzędem Patentowym pozostaje niezmienna, nadal uzyskany patent EP można walidować w 22 krajach, jednocześnie decydując się na jednolity skutek w 17 wskazanych powyżej państwach. W FGGH IP posiadamy profesjonalnych pełnomocników wpisanych na listę i uprawnionych do reprezentowania klientów przed Jednolitym Sądem Patentowym. Postępowania te mogą dotyczyć unieważnienia patentu, jego naruszenia czy też spraw związanych z Dodatkowym Prawem Ochronnym (SPC).

W sprawach  związanych z patentem jednolitym i Jednolitym Sądem Patentowym oferujemy:

– składanie wniosków Opt-Out wyłączających zarówno opublikowane zgłoszenia EP, jak i udzielone już patenty spod jurysdykcji nowego sądu UPC;
–  składanie wniosków o jednolity skutek przed EPO dla udzielonych patentów europejskich;
– reprezentowanie klientów przed Jednolitym Sądem Patentowym zarówno po stronie podmiotów wszczynających postępowanie, jak i pozywanych przed centralnymi bądź lokalnymi oddziałami UPC;
– doradztwo i szkolenia w zakresie optymalnego zarządzania portfolio patentowym.

W ramach kompleksowej obsługi dobieramy odpowiednie narzędzia do zarządzania portfelem patentowym naszych klientów, w tym między innymi wybór jednolitego skutku zamiast przeprowadzania osobnych 17 walidacji krajowych. Zawsze patrzymy na sprawę  z punktu widzenia klienta, także na aspekty finansowe, dlatego doradzamy strategie procesowe korzystne pod tym względem. Oszczędność na tym etapie może jednak sporo kosztować w przypadku zainicjowania centralnego sporu. O tym, gdzie na uprawnionego czyhają ewentualne pułapki i jak ich uniknąć, możesz się dowiedzieć poprzez kontakt z naszymi ekspertami.