Postępowanie sporne

 

 

Kluczem do sukcesu przedsiębiorcy jest uzyskanie, a następnie efektywne wykorzystanie posiadanych praw własności intelektualnej.

Utrzymanie wyłączności (która niejednokrotnie oznacza duży wysiłek i koszt) wymaga uwagi, zaangażowania, jak też determinacji. Byliśmy i jesteśmy świadkami problemów, jakie generuje zidentyfikowanie zgłoszenia przez innych przedsiębiorców znaku towarowego, wzoru przemysłowego, wynalazku czy wzoru użytkowego realnie naruszającego prawa naszych klientów.

Wiemy, jak istotną rolę w biznesie pełnią prawa własności przemysłowej przyznane przez UP RP, EUIPO czy EPO.

Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, jak wiele można zyskać, dbając o tę wyłączność. Z drugiej strony mamy świadomość, jak wiele można stracić, dopuszczając do analogicznej wyłączności inne podmioty, które z dnia na dzień mogą stać się nieuczciwymi konkurentami.

Mając na uwadze opisane powyżej sytuacje i zagrożenia, oferujemy kompleksowe usługi w zakresie monitoringu i identyfikacji różnego rodzaju zgłoszeń podmiotów trzecich, dokonanych z naruszeniem praw klienta.

Szybkie i sprawne zidentyfikowanie takich przypadków umożliwia podjęcie działań dostosowanych do danej sytuacji, po to, aby skutecznie i poprzez dobór optymalnych instrumentów zablokować uzyskanie prawa, które może realnie zaszkodzić przedsiębiorcy.

Reprezentujemy klientów zarówno przed organami administracyjnymi, jak też przed sądami.

Prowadzimy postępowania sprzeciwowe we wszystkich sprawach IP przed organami krajowymi i zagranicznymi, tj. przed UP RP, EUIPO, EPO.

Z kolei przed lokalnymi organami i sądami innych państw podejmujemy działania korzystając ze wsparcia kancelarii zagranicznych, do których mamy pełne zaufanie i z którymi od lat współpracujemy.

Prowadzimy postępowania o unieważnienie: patentu, prawa ochronnego na znak towarowy i wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Nasze działania obejmują również wygaszanie praw osób trzecich, które nie są używane, a przez to w sposób nieuprawniony blokują możliwości rozwojowe naszych klientów. W imieniu klientów wnosimy uwagi, które mogą skutecznie zablokować uzyskanie prawa przez osoby trzecie.

Każde z wyżej wymienionych działań podejmujemy także w toku postępowań sądowych w ramach przyjętej strategii procesowej, przykładowo jako powództwa wzajemne (jako strategia obronna).

Z doświadczenia wiemy, że podjęte w odpowiednim czasie (szybkie) zablokowanie cudzego zgłoszenia lub unieważnienie rejestracji zwiększa szanse na wyeliminowanie zagrożeń związanych z nieuczciwą praktyką potencjalnego konkurenta.

Wiele razy zdarza się, że podmiot trzeci zaczyna korzystać z przyznanego mu nienależnie prawa, i staje się realnym zagrożeniem dla biznesu klienta i naraża go tym samym na straty zarówno wizerunkowe, jak i finansowe.

W FGGH IP służymy radą, jak skutecznie unieważnić, czy wygasić prawo kolidujące z prawami klienta. Przed podjęciem wyżej wymienionych działań zawsze omawiamy z klientem, jakie szanse i zagrożenia niesie ze sobą realizacja przyjętych założeń.


FGGH IP
Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
contact@fgghip.com
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.