Szkolenia

Zwiększanie świadomości na temat własności intelektualnej, utrwalanie posiadanej wiedzy i jej aktualizacja w związku ze zmieniającymi się przepisami czy wprowadzanymi nowymi rodzajami ochrony to tylko niektóre z działań, o jakie zadbać powinien każdy odpowiedzialny przedsiębiorca. Dotyczy to zarówno osób zatrudnionych w działach badawczo-rozwojowych, jak i osób zaangażowanych w transfer technologii czy wreszcie kadry zarządzającej, która powinna wiedzieć, jakie szanse a jakie ryzyka z perspektywy IP niosą ze sobą poszczególne decyzje biznesowe.

Prowadzone przez specjalistów FGGH IP szkolenia, dostosowane do potrzeb i stopnia znajomości tematyki, zapewnią uczestnikom wyczerpującą wiedzę w zakresie prawnych aspektów ochrony własności intelektualnej. Nasze wieloletnie doświadczenie wynikające zarówno ze współpracy z kancelariami patentowymi, przedsiębiorcami, uczelniami, instytutami, jak też twórcami – pozwala na przeprowadzenie szkoleń wzbogaconych o liczne przykłady zaczerpnięte z praktyki.

FGGH IP oferuje szkolenia dla przedsiębiorców, instytutów, uczelni wyższych czy grup branżowych. Proponujemy również spotkania na temat wybranych zagadnień, które  najbardziej interesują dany segment rynku czy konkretny sektor.
Podczas organizowanych przez nas szkoleń omawiamy  między innymi:

– podstawy własności intelektualnej, fundamentalne pojęcia i korzyści płynące z ochrony IP;
– proces rejestracji i późniejszej ochrony, przybliżając wymagane kroki, dokumenty czy terminy skutecznej rejestracji praw wyłącznych;
– tematykę zarządzania własnością intelektualną, przedstawiając najlepsze do wdrożenia praktyki i działania, ale także te, których bezwzględnie należy unikać.

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń FGGH IP. Niezależnie od doświadczenia klienta, jesteśmy w stanie dopasować tematykę i poziom zaawansowania przedstawianej wiedzy do oczekiwań, zapewniając maksimum korzyści dla wszystkich uczestników.
Zainwestuj w swoją wiedzę z zakresu własności intelektualnej i zyskaj nieocenioną przewagę nad swoją konkurencją.