Umowy

Doskonale wiemy, jak istotne jest zagwarantowanie właściwego (skutecznego i pozbawionego wad prawnych) nabycia praw, by móc je następnie z sukcesem eksploatować w biznesie. Wiemy też, że posiadanie IP daje mnóstwo przywilejów, ale też generuje sporo zagrożeń związanych z ich nieuczciwym wykorzystaniem przez konkurentów.

Aby skutecznie i przez lata cieszyć się wytworem intelektu, stanowiącym cenny składnik przedsiębiorstwa, będący często głównym aktywem firmy, należy dobrze zabezpieczyć się przed jego nieuczciwym wykorzystaniem.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie przygotowywania umów na każdym etapie powstawania danego rozwiązania technicznego, znaku, utworu czy innego wytworu ludzkiego intelektu.

Omawiamy potrzeby i plany biznesowe klienta, aby doradzić odpowiednie zabezpieczenie umowne, przygotowujemy optymalny projekt, który następnie w imieniu klienta negocjujemy.

Nasze usługi obejmują doradztwo na każdym etapie projektu inwestycyjnego, począwszy od prac nad stworzeniem przez przedsiębiorcę/naukowca (lub jego pracowników czy podwykonawców) innowacyjnego rozwiązania, poprzez opracowanie oznaczenia po przygotowanie produktu, jego opakowania czy etykiety.

W dalszej kolejności proponujemy konkretne zapisy umowne dotyczące zasad współpracy między twórcami, przedsiębiorcami, a także innymi osobami zaangażowanymi w powstawanie danego rozwiązania. Zapewniamy skuteczne przeniesienie własności lub licencji dzieł powstałych w wyniku pracy twórców na przyszłe lata. Pomagamy również przy uregulowaniu zasad komercjalizacji stworzonego rozwiązania.

Z praktyki wiemy, że zapewnienie ochrony przed nieuczciwym ujawnieniem i dalszym wykorzystaniem pomysłu już na tym początkowym etapie jego tworzenia jest niezwykle istotne. Ujawnienie wynalazku przez twórców zbyt wcześnie bądź bez zgody podmiotu, który zamierza inwestować w jego rozwój, może wręcz zniweczyć możliwość jego późniejszej ochrony (zwłaszcza ochrony patentowej) i w konsekwencji pozbawić możliwości uzyskania wyłączności na rynku, dlatego niezwykle istotną dla nas sprawą jest, aby zapewnić fachowe doradztwo na możliwie najwcześniejszym etapie twórczego działania.

Niewłaściwie zabezpieczone prawa intelektualne potrafią skutecznie utrudnić prowadzenie działalności biznesowej, a nawet zablokować przedsiębiorcę przed należną mu ochroną z uwagi na nieuczciwe praktyki konkurentów. Wiemy, jak temu przeciwdziałać, analizujemy indywidualnie każdą sytuację, prowadzimy działania w celu właściwego zabezpieczenia własności intelektualnej, zapewniając klientowi warunki do pełnego rozwoju w spokoju i poczuciu bezpieczeństwa na lata.