Walidacje patentów europejskich

 

Patent jednolity, znany również jako patent o jednolitym skutku, to nowy mechanizm ochrony wynalazków, który ma na celu uproszczenie i obniżenie kosztów patentowania w wielu krajach europejskich. Ten rodzaj patentu umożliwia uzyskanie ochrony patentowej na terytorium wszystkich państw uczestniczących w systemie za jednym razem, eliminując potrzebę walidacji patentu w każdym kraju. Jest to korzystna opcja dla firm działających na skalę międzynarodową, gdyż znacznie redukuje każdorazowe działanie lokalne z danym pełnomocnikiem i jednocześnie koszty związane z utrzymaniem patentów w wielu krajach. To nowe rozwiązanie stanowi swego rodzaju alternatywę dla klasycznej walidacji patentu europejskiego.

Jak przebiega proces walidacji patentu europejskiego?

Walidacja patentu europejskiego stanowi kluczowy element w budowaniu portfela praw własności intelektualnej przez podmioty zainteresowane ochroną swoich wynalazków. Po zakończeniu procedury przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO), która kończy się publikacją informacji o udzieleniu patentu w Biuletynie EPO, podmiot może zdecydować się na ochronę swojego wynalazku w jednym lub wielu krajach członkowskich. Istotne jest, aby wszelkie formalności zostały zrealizowane w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia udzielenia patentu w Biuletynie EPO, co wymaga wcześniejszego przekazania odpowiednich instrukcji. Termin 3 miesięcy w niektórych krajach jest wydłużony, jednak standardowo warto przyjąć termin 3 miesięcy na walidację, jako termin ostateczny.

Polska nie jest stroną Porozumienia Londyńskiego i nie przystąpiła również do Porozumienia o Jednolitym Sądzie Patentowym, stąd walidacje patentów europejskich wymagają dodatkowych kroków. Należy złożyć pełne tłumaczenie dokumentacji patentowej na język polski w Urzędzie Patentowym RP. Proces walidacji patentu w Polsce obejmuje złożenie wymaganych dokumentów wraz z pełnym tłumaczeniem opisu patentowego na język polski oraz wniesienie stosownych opłat urzędowych (za publikację). Po zrealizowaniu tych wymogów, patent europejski zyskuje moc prawną na terenie Polski i jest traktowany na równi z patentem krajowym.

Podstawowe kroki w procesie walidacji patentów europejskich na terytorium Polski to:

1. Złożenie wniosku o walidację wraz z tłumaczeniem opisu wynalazku na język polski do Urzędu Patentowego RP.

2. Wniesienie wymaganych opłat urzędowych, w tym opłaty za publikację.

3. Przeprowadzenie przez Urząd Patentowy RP formalnej oceny zgłoszenia, aby upewnić się, że spełnione zostały wszystkie wymogi formalne.

4. Opublikowanie informacji o udzielonym patencie w Wiadomościach Urzędu Patentowego.

Po pomyślnym zakończeniu procesu walidacji, patent europejski uzyskuje tę samą moc prawną, co krajowe patenty i jest chroniony na identycznych zasadach. Aby utrzymać ochronę patentową, wymagane jest dokonywanie okresowych opłat, do 20 lat od daty zgłoszenia patentowego.

Kancelaria FGGH IP – kompleksowa obsługa walidacji

Rzecznicy patentowi z kancelarii FGGH IP są w stanie przeprowadzić proces walidacji patentu europejskiego z każdej dziedziny techniki. Oferujemy kompleksową obsługę walidacji, włączając w to profesjonalne tłumaczenie opisu wynalazku, przygotowanie dokumentacji, prowadzenie postępowania oraz monitorowanie i wnoszenie opłat okresowych. Możemy zaoferować Państwu optymalne strategie ochrony i przeprowadzić procedury walidacji patentu we współpracy z naszą siecią zaufanych partnerów międzynarodowych. Dodatkowo, jako pełnomocnicy przed Jednolitym Sądem Patentowym, zapewniamy także usługę składania wniosków OPT-OUT, czy reprezentacji przed takim sądem.


FGGH IP
Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
contact@fgghip.com
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.