Wzory użytkowe

 

 

Wzór użytkowy to forma ochrony prawnej, przyznawana dla nowych rozwiązań technicznych spełniających przesłankę przemysłowej stosowalności, które nie muszą wykazywać się jednak poziomem wynalazczym wymaganym dla patentów. Zgłoszenie wzoru użytkowego jest procesem stosunkowo szybkim i mniej skomplikowanym niż procedura patentowa, co czyni go atrakcyjnym wyborem dla mniejszych przedsiębiorców i twórców, którzy chcą szybko zabezpieczyć swoje innowacje. Ochrona prawna wzoru użytkowego obejmuje głównie urządzenia (tj. wytwory zdeterminowane przestrzennie) i ogranicza się zazwyczaj do kraju, w którym został on zarejestrowany. Prawo ochronne na wzór użytkowy trwa połowę okresu na jaki udzielany jest patent –  ochrona taka trwa 10 lat.

Jak przebiega rejestracja wzoru użytkowego?

Proces rejestracji wzoru użytkowego zaczyna się od złożenia odpowiedniego wniosku w urzędzie patentowym, który musi zawierać opis rozwiązania oraz rysunek przedstawiający przedmiot ochrony. Jeżeli wzór użytkowy dotyczy obiektu złożonego z wielu elementów, muszą one być ze sobą połączone w sposób mechaniczny lub funkcjonalny. Często możliwe jest uzyskanie ochrony dla tego samego wytworu zarówno jako wzoru użytkowego, który chroni jego aspekty techniczne, jak i wzoru przemysłowego, który zabezpiecza cechy estetyczne przedmiotu.

Urząd przeprowadza badanie formalne oraz po publikacji, badanie merytoryczne dotyczące nowości i przemysłowej stosowalności. Po pozytywnym zakończeniu procedury, Zgłaszający uzyskuje prawo wyłączne do korzystania z rozwiązania, co oznacza, że może zabronić innym jego wytwarzania, używania, oferowania, sprzedaży czy importowania na terenie, gdzie wzór jest ostatecznie chroniony. 

W przypadku naruszenia, właściciel wzoru użytkowego ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Ochrona wzoru użytkowego jest więc istotnym narzędziem dla innowatorów, pozwalającym na zabezpieczenie i komercyjne wykorzystanie ich rozwiązań technicznych w sposób relatywnie prosty i ekonomiczny.

Własność intelektualna – kompleksowe podejście kancelarii FGGH IP

W kancelarii FGGH IP rozumiemy znaczenie kompleksowego podejścia do różnych aspektów własności intelektualnej, dlatego zapewniamy wszechstronne usługi oraz doradzamy w zakresie optymalnych strategii ochrony. Przed złożeniem zgłoszenia wzoru użytkowego, oferujemy przeprowadzenie badania, które może wskazać na potencjalne ryzyka i przeszkody w uzyskaniu ochrony. W przypadku, gdy w trakcie procedury patentowej okaże się, że nie można uzyskać patentu na dany wynalazek, posiadamy doświadczenie w konwertowaniu zgłoszenia wynalazku na wzór użytkowy.

Jako eksperci w dziedzinie ochrony praw własności przemysłowej, prowadzimy kompleksowy proces ubiegania się o ochronę danego rozwiązania, zarządzania prawami oraz udział w sporach związanych z ich naruszeniem lub unieważnieniem. 


FGGH IP
Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
contact@fgghip.com
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.