Zarządzanie portfolio IP

 

Wartość praw własności intelektualnej wzrasta z roku na rok, gdyż we współczesnym świecie gospodarka i ekonomia oparte są na wiedzy. Dotyczy to nie tylko międzynarodowych firm czy dużych korporacji o globalnym zasięgu, ale jest to  także ważny element strategii w mniejszych organizacjach, które wykorzystują innowacje.

Aby móc czerpać korzyści z praw własności intelektualnej, konieczne jest właściwe zarządzanie tymi prawami, które już na etapie planowania strategii ochrony, a następnie jej uzyskania i utrzymania wymaga  uwzględnienia takich czynników, jak: wytypowanie rynków zbytu, określenie celów krótko- i długookresowych, zidentyfikowanie działalności konkurentów oraz trendów w danej branży.

Prawa własności intelektualnej są ważnymi aktywami przedsiębiorstwa. Ubiegając się o uzyskanie praw IP, należy je traktować jak inwestycję w budowanie monopolu rynkowego oraz możliwość czerpania  przychodu z udzielonych licencji. Ważnym aspektem jest także obniżenie ryzyka nieautoryzowanej sprzedaży czy ochrona przed naruszeniami.

Przeprowadzenie audytu praw IP wspiera rozbudowywanie i utrzymanie portfolio praw IP. Weryfikacja posiadanych i używanych aktywów IP w firmie pozwala na określenie, czy zostały zastosowane i wdrożone prawidłowe i adekwatne środki pozwalające zachować w poufności powstające w spółce  innowacyjne rozwiązania.

Audyt IP pozwala także na zidentyfikowanie tych praw, które utraciły już wartość dla spółki, a więc będą mogły zostać zbyte, licencjonowane lub też nie będzie przedłużana ich ochrona.

Ponadto w wyniku audytu mogą zostać zidentyfikowane priorytetowe prawa IP, a także obszary, w których brakuje praw IP, a gdzie uzyskanie dodatkowych praw byłoby rekomendowane.

Audyty IP należy przeprowadzać cyklicznie, aby mieć pewność, że strategia uzyskiwania praw IP pozostaje zgodna ze strategią biznesową innowacyjnego przedsiębiorstwa. Zespół doświadczonych praktyków kancelarii FGGH IP doskonale rozumie potrzeby biznesowe swoich klientów.

Naszą ofertę zarządzania portfelem praw IP kierujemy do klientów, którzy są zainteresowani optymalizacją kosztów ochrony IP z jednoczesną maksymalizacją zysków z posiadanych praw wyłącznych.

Ocena praw IP w przedsiębiorstwie odnosi się do bieżących oraz przyszłych korzyści bezpośrednich oraz pośrednich, jakie mogą być uzyskiwane z różnych postaci praw IP. Stan prawny oraz warunki rynkowe są relewantnymi czynnikami do oceny każdego rodzaju prawa IP.

Elementem nowoczesnego zarządzania w firmie jest przeprowadzanie badań IP (IP search). Celem przeprowadzenia badań jest zidentyfikowanie głównych trendów w branży i pomoc w zaplanowaniu prac działu R&D w taki sposób, aby opracowywane tam projekty cechowały się zdolnością patentową bez ryzyka uniknięcia zarzutu naruszenia praw osób trzecich przy wdrożeniu na rynek.

Kolejnym aspektem zarządzania prawami IP jest określenie zagrożeń dla rozwoju biznesu, a czasami też możliwości jego funkcjonowania, jakie związane są z cudzymi prawami wyłącznymi.

W identyfikacji tych ograniczeń pomocne są badania patentowe oraz analizy FTO czy due diligence oferowane przez kancelarię FGGH IP. Inwestowanie w rozwój czy działania marketingowo-sprzedażowe bez uprzedniej weryfikacji czynników ryzyka prawnego, w tym analiz IP jest wysoce ryzykowne, podobnie jak posiadanie towarów naruszających cudze prawa wyłączne, jak również brak dbałości o własną markę, znak towarowy poprzez ignorowanie nieuprawnionego kopiowania przez konkurencję.

Podejmując współpracę z ekspertami FGGH IP, uzyskujesz fachową pomoc w zakresie przydatnych narzędzi i metod zarządzania własnością intelektualną, zgodnych z Normą Europejską EN ISO 56005:2021 (Innovation management – Tools and methods for intellectual property management – Guidance (ISO 56005:2020). Opracowujemy i pomagamy klientom wdrażać rozwiązania, które zapewniają skuteczną ochronę i bezpieczny rozwój innowacji.

 

FGGH IP
Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
contact@fgghip.com
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.