Zgłoszenia wzorów przemysłowych

W ramach współpracy z zespołem FGGH IP nasi klienci uzyskają pomoc w przygotowaniu dokumentacji zgłoszeniowej wzoru przemysłowego i doradztwo w zakresie:

  • ustalenia optymalnego, dobranego do biznesu klienta zasięgu ochrony wzoru  – w trybie krajowym, wspólnotowym, bądź jako wzór o zasięgu międzynarodowym;
  • określenia cech istotnych wzoru i optymalnego zakresu ochrony,
  • ile wzór wspólnotowy zapewnia ochronę na terytorium całej Unii Europejskiej, o tyle wzór międzynarodowy umożliwia uzyskanie ochrony w kilku krajach poprzez dokonanie jednego zgłoszenia w jednym języku, z jedną opłatą w jednej walucie;

Zgodnie z ustawową definicją, wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu nadana mu w szczególności poprzez linie, kontury, kształty, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz jego ornamentację.  Istotą wzoru jest zapewnienie ochrony wyglądu produktu, w którym wzór jest ucieleśniony, akcentujący twórczy element zewnętrzny.

Wytworem jest każdy przedmiot wykonany w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy, obejmujący w szczególności opakowanie, symbole graficzne oraz kroje pisma typograficznego, z wyłączeniem programów komputerowych. Ochroną można również objąć części produktów, które można zdemontować i zmontować ponownie.

Wzory przemysłowe mogą występować w postaci dwuwymiarowej, jak też w postaci przestrzennej, przy czym należy pamiętać, iż prawo z rejestracji wzoru przemysłowego nie obejmuje cech wytworu wynikających wyłącznie z jego funkcji technicznej.

Rejestracja wzoru przemysłowego daje właścicielowi prawo uniemożliwienia osobom trzecim wytwarzania, reklamowania, oferowania, sprzedaży oraz importu produktów odzwierciedlających lub zawierających wzór, jeżeli takie działania są podejmowane w celach komercyjnych.

Zespół FGGH IP udziela klientom kompleksowej pomocy w badaniu, rejestracji wzorów przemysłowych, utrzymywaniu takiej ochrony oraz zwalczaniu praw, które zagrażają klientowi.