Zgłoszenia znaków towarowych

Powierzając nam dokonanie zgłoszenia znaku towarowego, klient zyskuje pewność, iż dobierzemy właściwy model ochrony i wskażemy:

  • jakiego rodzaju znak towarowy (słowny, slogan, słowno-graficzny, graficzny, znak 3D, znak pozycyjny, znak indywidualny, wspólne prawo ochronne) będzie najbardziej adekwatny do potrzeb klienta;
  • jaki będzie najlepszy zakres ochrony, poprzez wybór relewantnych towarów/usług, mając na uwadze zmieniające się potrzeby rynku (NFT, metaverse) i sposób dokonywania transakcji (e-commerce);
  • najkorzystniejszą ścieżkę do uzyskania pożądanego zasięgu ochrony, począwszy od terytorium jednego państwa (np. UPRP), regionu (EUIPO) lub międzynarodowej skali (WIPO).

Znak towarowy jest pojęciem posiadającym definicję legalną, zawartą w ustawie prawo własności przemysłowej i odnosi się do „każdego oznaczenia umożliwiającego odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa” – co oznacza, że podstawową funkcją znaku towarowego jest funkcja odróżniania pochodzenia towarów i usług.

Przedsiębiorcy natomiast chętnie posługują się słowem Marka (ang. Brand), czyli pojęciem związanym z działaniami marketingowymi mającymi na celu wykreowanie nowej nazwy dla produktów czy usług.

Bez wątpienia wyróżniająca nazwa jest kluczem do sukcesu rynkowego przedsiębiorcy oraz narzędziem pozwalającym na budowanie więzi z konsumentem i tworzenie rozpoznawalności firmy. Dzięki marce klient poznaje wartość produktu i nabiera do niego zaufania, stając się lojalnym odbiorcą produktu, ceniącym jego producenta.

Również inne funkcje, jakie pełni znak towarowy, poza identyfikacyjną, a mianowicie funkcja gwarancyjna, reklamowa, a także inwestycyjna powiększają wartość marki, a tym samym majątek przedsiębiorcy. Znak towarowy to aktywo w ręku każdego przedsiębiorcy, niezależnie od skali prowadzonego biznesu, o które trzeba bezwzględnie zadbać. Dobrze o tym wiedzą właściciele jednych z najcenniejszych marek (np. Apple, Google, Microsoft zajmują pierwsze miejsca w rankingu najcenniejszych marek);

W ramach współpracy z zespołem FGGH IP nasi klienci uzyskają pomoc w przygotowaniu zgłoszenia znaku towarowego oraz kompleksowe doradztwo zarówno w zakresie czynności poprzedzających zgłoszenie znaku towarowego (badanie), jak też po uzyskaniu rejestracji.

Zgłoszeniami znaków towarowych zajmujemy się od ponad 25 lat, co pozwala nam na zaoferowanie właściwej strategii w uzyskaniu prawa wyłącznego, dopasowanego do potrzeb klienta, tak w odniesieniu do rodzaju znaku towarowego, zasięgu, jak też zakresu uzyskanej ochrony.

Mamy bogate doświadczenie we współpracy z Urzędem Patentowym RP (UPRP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), jak też we współpracy z zagranicznymi pełnomocnikami, dzięki czemu zapewniamy możliwość uzyskania ochrony w każdym, wybranym przez klienta państwie.

Zespół doświadczonych praktyków tworzących FGGH IP udzieli kompleksowej pomocy w badaniu, rejestracji, utrzymaniu ochrony znaku towarowego, jak też zadba o utrzymanie wyłączności, zwalczając wszelkie prawa osób trzecich, które zagrażają interesowi klienta.