Zgłoszenia znaków towarowych

 

 

Znak towarowy  w praktyce biznesowej  jest nie tylko znakiem  rozpoznawczym firmy, ale i narzędziem budowania zaufania oraz lojalności klientów wobec towarów czy też usług oferowanych przez firmę. Poza podstawową funkcją  identyfikacyjną, znak towarowy pełni także funkcje gwarancyjne, reklamowe i inwestycyjne, znacząco zwiększając wartość firmy.

Dlaczego warto zdecydować się na zastrzeżenie znaku towarowego?

Ważnym jest aby decyzję o zastrzeżeniu znaku towarowego podjąć na początku działalności firmy. Dzięki temu zapewnimy  bezpieczeństwo i rozwój biznesu. Znak towarowy nie tylko chroni nazwę, logo, czy inne oznaczenia stosowane  przez  firmę przed nieuprawnionym wykorzystywaniem  przez konkurencję, ale także buduje i wzmacnia jej renomę i pozycję  na rynku.  

Rejestrując znak towarowy, firma uzyskuje wyłączność  jego używania  w obrocie gospodarczym w odniesieniu do  związanych z nim towarów i usług.  Prawo do wyłącznego korzystania z marki uprawnia właściciela praw  do podejmowania działań prawnych przeciwko osobom, które używają identycznych czy też podobnych znaków towarowych. Pozwala także powstrzymać firmy konkurencyjne przed działaniami mającymi na celu naruszenie renomy firmy.  Rejestracja znaku towarowego zapewnia także ochronę nakładów i  inwestycji poniesionych  na rozwój i promocję marki.

Ponadto, zarejestrowany znak towarowy stanowi wartościowy składnik majątku firmy znacząco podnosząc  jej wartość. Znak towarowy jest prawem majątkowym, które jest zbywalne. W przypadku podjęcia decyzji o przekształceniu, czy też  sprzedaży biznesu,  znak towarowy może być najcenniejszym  aktywem.  Znaki towarowe odgrywają także istotną rolę przy pozyskiwaniu przez firmy finansowania służąc jako zabezpieczenie wierzytelności. Posiadając zarejestrowane znaki towarowe firma może także uzyskiwać przychody z tytułu udzielenia licencji. 

Zgłoszenie znaku towarowego należy rozpatrywać także z punktu widzenia zasięgu terytorialnego.  W dobie globalizacji i łatwego dostępu do międzynarodowych rynków, ochrona marki nie powinna ograniczać się tylko do kraju pochodzenia. Warto więc rozważyć skorzystanie z międzynarodowego systemu rejestracji znaków towarowych   i uzyskanie  ochrony marki w wielu krajach, zapewniając jej ochronę na kluczowych w strategii międzynarodowej rynkach. 

Rejestracja znaku towarowego – kancelaria FGGH IP

Powierzając  nam rejestrację znaku towarowego, klienci mogą liczyć na indywidualne  podejście odpowiadające ich potrzebom. W FGGH IP doświadczony zespół  ekspertów doradzi, który typ znaku towarowego —  słowny,  słowno-graficzny, graficzny, znak 3D, pozycyjny, czy też slogan  — najlepiej zabezpieczy interesy  klienta. Dokładnie analizujemy rynek, aby wybrać odpowiedni zakres ochrony, biorąc pod uwagę rozwój nowych technologii i zmieniające się preferencje odbiorców. Śledzimy na bieżąco nowe trendy, takie jak NFT czy metaverse oraz preferencje zakupowe w e-commerce. Nasz zespół doradza również, która ścieżka rejestracji — krajowa (UPRP), regionalna (EUIPO) czy międzynarodowa (WIPO) — zapewni optymalny zasięg ochrony.

Dzięki naszemu ponad 25-letniemu doświadczeniu w zakresie rejestrowania znaków towarowych  zapewniamy klientom wsparcie   doborze  właściwej i skutecznej strategii ochrony, dostosowanej do ich  potrzeb. Reprezentujemy klientów przed  krajowymi i międzynarodowymi instytucjami, takimi jak Urząd Patentowy RP (UPRP), Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) oraz Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), a tym samym uczestniczymy w procesie uzyskiwania  ochrony na  wybranym przez klienta terytorium.

W FGGH IP zespół doświadczonych praktyków zapewnia klientom kompleksową pomoc na każdym etapie zastrzegania znaku towarowego – od badania przed zgłoszeniem przez proces rejestracji i utrzymanie ważności prawa, aż po ochronę i obronę praw do znaku. Dbamy o to, aby nasi klienci mogli bezpiecznie rozwijać swoje marki. Poprzez ich rejestrację zabezpieczamy  ich wartość  i chronimy  przed naruszeniami ze strony konkurencji.


FGGH IP
Concept Tower
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa
contact@fgghip.com
W celu umówienia się na spotkanie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy.