Jak dowieść naruszenia patentu?

Dowodzimy naruszenia patentu w procesie Zgłębiając tajniki procesowe w procesie o naruszenie patentu należy w pierwszej kolejności zdefiniować co daje patent i jaki jest zakres ochrony, jaką daje uprawnionemu. Uzyskanie patentu na wynalazek daje jego właścicielowi „nieograniczone” (z pewnymi wyjątkami) prawo korzystania z wynalazku dotyczącego wytworu, sposobu jego wytworzenia lub zastosowania danego wytworu (3 kategorie…

Prawo do bycia twórcą!

Prawa twórcy wynalazku Prawa twórców wynalazku zostały wymienione wyczerpująco w art. 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (pwp). Twórcom wynalazku przysługuje prawo do: DEFINICJA TWÓRCY Twórcą, w rozumieniu przepisów prawa, jest każda osoba, która wniosła wkład intelektualny w powstanie wynalazku. Ustalenie twórczości danej osoby to ustalenie faktyczne; prawa do bycia…

Koniec zasady „10 days rule” przed EPO

1 listopada 2023 r. została zniesiona zasada „10 DAYS RULE”, która od lat funkcjonowała przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO). Reguła ta ustalała, że za datę doręczenia pisma automatycznie uważano 10 dzień od daty wysłania pisma i to właśnie od tej daty biegł oficjalny, urzędowy termin – w zależności od tego jakiej części procedury dotyczył. Ze…