Zespół

W kancelarii prawno-patentowej FGGH IP do dyspozycji klientów jest zespół wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów: radców prawnych, rzeczników patentowych oraz europejskich rzeczników patentowych. 

Posiadamy szerokie kompetencje i specjalizacje, co pozwala nam oferować kompleksowe usługi związane z prawem własności intelektualnej. Działamy skutecznie w zakresie opracowywania zgłoszeń patentowych, badań  patentowych, ochrony znaków towarowych, wzorów przemysłowych, praw autorskich oraz reprezentacji klientów w postępowaniach spornych i sądowych. Jako rzecznicy patentowi doradzamy także naszym klientom w kwestiach strategicznego zarządzania portfelem praw własności intelektualnej – oferujemy również bogatą ofertę szkoleń z tego zakresu. Nasze podejście opiera się na zrozumieniu potrzeb i celów każdego klienta, a priorytetem jest dla nas szybka i skuteczna reakcja na ich potrzeby. Stawiamy na jasne zasady rozliczeń i najwyższą jakość usług.  

Usługi prawne w obszarze własności intelektualnej

Specjalizujemy się w świadczeniu szerokiego wachlarza usług prawnych, skupiając się na prawie własności intelektualnej. Możemy zaoferować opiekę i doradztwo prawne na każdym etapie procesu twórczego, od początkowego  zabezpieczenia praw własności intelektualnej  po ich ochronę i egzekwowanie.

Usługi, które oferujemy, obejmują między innymi:

  • Reprezentowanie klientów przed  urzędami patentowymi i sądami
  • Zgłaszanie i ochronę praw własności przemysłowej (wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych)
  • Zarządzanie portfolio praw  intelektualnych klienta
  • Doradztwo w sprawie strategii ochrony własności intelektualnej
  • Szkolenia z zakresu ochrony własności intelektualnej


Wieloletnia praktyka i  doświadczenie w dziedzinie praw  własności przemysłowej gwarantują profesjonalne podejście z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb klientów. 

Wsparcie rzecznika patentowego  

Wsparcie rzecznika patentowego zapewnia  klientom  kompleksową opiekę nad sprawami związanymi z ochroną własności intelektualnej. Rzecznik patentowy to profesjonalista posiadający uprawnienia zawodowe do reprezentowania klientów w sprawach związanych z przedmiotami praw w własności intelektualnej zarówno przed urzędami patentowymi, jak i sądami. Jest doradcą biznesowym wspierającym  klientów w realizacji strategii ochrony prawnej oraz w zapewnieniu skutecznej ochrony ich innowacyjnych rozwiązań.

Działalność rzecznika patentowego obejmuje szerokie  spektrum działań związanych z przedmiotami praw własności przemysłowej (wynalazkami, wzorami użytkowymi, wzorami przemysłowymi, znakami towarowymi) począwszy od uzyskiwania praw, aż po reprezentowanie klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z ochroną i egzekwowaniem praw własności intelektualnej. Rzecznik patentowy sporządza  także opinie prawne, udziela porad dotyczących strategii ochrony własności intelektualnej oraz uczestniczy w negocjowaniu umów licencyjnych czy transferu technologii.

Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu, nasi rzecznicy są w stanie skutecznie chronić interesy klientów na rynku. Współpraca z rzecznikiem patentowym to gwarancja profesjonalnej i kompleksowej obsługi klienta w zakresie ochrony prawnej innowacyjnych rozwiązań. 

Rzecznicy patentowi, radcowie prawni  FGGH IP

Iwona Płodzich-Hennig

Rzecznik patentowy z 23-letnim doświadczeniem, w tym 12 lat pracy w największej polskiej firmie farmaceutycznej i kolejne 11 lat w jednej z największych kancelarii patentowych w Polsce.  Specjalizuje się w prowadzeniu badań patentowych oraz reprezentowaniu klientów przed Urzędem Patentowym RP w zgłoszeniach krajowych, europejskich patentach walidowanych w Polsce oraz wnioskach o Dodatkowe Prawo Ochronne (SPC). Klienci doceniają jej zaangażowanie i umiejętności analityczne, co pozwala z sukcesem wdrażać opracowane przez nią strategie ochrony praw wyłącznych. 

Piotr Godlewski

Krajowy i europejski kwalifikowany rzecznik patentowy, ma na swoim koncie ponad 120 zgłoszeń patentowych przed Europejskim Urzędem Patentowym oraz około 200 zgłoszeń w Urzędzie Patentowym RP, specjalizując się w obszarze Life Science. Jako biotechnolog z wykształcenia, od 15 lat działa w tej dziedzinie, kierując się prostymi zasadami w pracy zarówno zawodowej, jak i życiu prywatnym. 

Helena Gajek

Rzecznik patentowy, radca prawny, z ponad 16 letnim doświadczeniem w obszarze praw własności intelektualnej, ze szczególnym naciskiem na ochronę klientów przed naruszeniami.  Reprezentuje klientów  w postępowaniach rejestrowych, spornych i sądowych – zarówno przed sądami cywilnymi i administracyjnymi, polskimi i unijnymi. Doradza klientom w zakresie efektywnego zarządzania portfolio praw IP, budowania wieloletniej, skutecznej i kreatywnej strategii rynkowej w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości klienta. 

Alicja Kicińska-Fujawa

Rzeczniczka patentowa, radczyni prawna  z ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym związanym z zagadnieniami  prawa  własności intelektualnej. Reprezentuje klientów w postępowaniach zgłoszeniowych,  spornych oraz sądowych  przed właściwymi  sądami i organami. Ceniona  wśród klientów za wielopłaszczyznowe podejście do problematyki IP. Doradza zarówno polskim, jak i zagranicznym podmiotom w jak najlepszym wykorzystaniu i uzyskiwaniu korzyści wynikających z posiadanej ochrony praw własności intelektualnej.